Apkopes daļas un piederumi uzbraukšanas sakabes un inerces bremzes

Atrasto vienumu skaits: 26

Veikalā Unitrailer piedāvātās servisa daļas pārbraukšanas ierīcēm ļauj paša spēkiem salabot pārbraukšanas ierīces, vienlaikus paplašinot piekabes drošu lietošanu.

Kas ir pārslodzes ierīces?

Pārbraukšanas ierīce ir nekas cits kā mehānismu kopums, kas aktīvi savieno piekabi ar transportlīdzekli. Pārskrējiena ierīce tiek izmantota, lai kontrolētu inerces bremzi, tā ļauj novērst piekabes slīdēšanas parādību. Pārskrējiena ierīce cita starpā ietver pārskrējiena bremzi, pārskrējiena ierīces amortizatoru, lodveida sakabes berzes uzlikas un pašu lodveida sakabi , t.i., tiešu savienojumu starp piekabi un jūgstieni.

Kāpēc pārplūdes ierīce ir jāapkopj?

Pārbraukšanas ierīces un tās atsevišķu daļu stāvokļa pārbaude ļauj ilgstoši un droši izmantot piekabes, jo īpaši piekabes, kuru GVM pārsniedz 750 kg.
pixel